پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه 2 روزه مدیریت بحران بیمارستانی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

فراخوان پژوهشی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

سمینار نوآوری و کارآفرینی در جهان و ایران

... ..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

برگزاری دومین کمیته ترومای دانشگاه

   ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

بازدید نماینده KTEC دانشگاه از مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما