دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تعیین اثر برنامه آموزشی درانتقال خبر بد در بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم توسط دستیاران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۵ | 
 
تعیین اثر برنامه آموزشی درانتقال خبر بد در بخش اورژانس بیمارستان رسول اکرم توسط دستیاران
(مجری طرح: محمد حسینی کسنویه)
مراحل اجرای طرح آغاز پایان
تعیین برنامه آموزشی و تدوین محتوا و مراحل نیمه دوم مرداد هفته اول شهریور
اجرای برنامه آموزشی هفته چهارم شهریور هفته اول مهر ماه
جمع آوری داده ها هفته دوم مهر ماه هفته دوم آبان ماه
ورود و تحلیل داده ها هفته سوم آبان ماه هفته سوم آذر ماه
نگارش و گزارش طرح هفته چهارم آذر ماه هفته چهارم دی ماه
نگارش مقاله و سابمیت آن هفته اول بهمن ماه هفته چهارم بهمن ماه
 
بررسی حساسیت و ویژگی انجام Focused Assessment with Sonography for Trauma  برای تشخیص مایع آزاد در اطفال با ترومای بلانت به صورت systematic review
(مجری طرح: مجتبی چاردولی-حامد بصیر غفوری)
 
مراحل اجرا آغاز پایان
مرور متون و انتخاب مقالات قابل استفاده   نیمه دوم مرداد هفته سوم شهریور ماه 
ورود داده ها در نرم افزار هفته چهارم شهریور هفته چهارم مهر ماه
تحلیل داده ها هفته اول آبان ماه هفته چهارم آبان ماه
نگارش و گزارش طرح هفته اول آذر ماه هفته چهارم آذر ماه
نگارش مقاله و سابمیت آن هفته اول دی ماه هفته چهارم دی ماه
 
 
 
مقایسه مشکلات روحی بیماران دچار شکستگی استخوان هنگام مراجعه به اورژانس با شش ماه بعد از درمان در بیمارستان رسول اکرم
(مجری طرح: علی یگانه)
 
مراحل اجرا آغاز پایان
نمونه گیری- بیماریابی نیمه دوم مرداد هفته سوم شهریور ماه 
پیگیری بیمار هفته چهارم شهریور هفته چهارم اسفند ماه
ورود و تحلیل داده ها هفته اول فروردین ماه هفته چهارم فروردین ماه
نگارش گزارش نهایی هفته اول اردیبهشت ماه هفته چهارم اردیبهشت ماه  
نگارش مقاله و سابمیت آن هفته اول خرداد ماه هفته چهارم خرداد ماه  
 
بررسی اختلالات تغذیه ای در افراد شکستگی اینترتروکانتریک
(مجری طرح: علی یگانه)
مراحل اجرا آغاز پایان
نمونه گیری- بیماریابی نیمه دوم مرداد هفته سوم شهریور ماه 
جمع آوری داده ها   هفته چهارم شهریور هفته چهارم آذر ماه  
ورود و تحلیل داده ها هفته اول دی هفته چهارم دی
نگارش گزارش نهایی هفته اول بهمن هفته چهارم بهمن 
نگارش مقاله و سابمیت آن هفته اول اسفند هفته چهارم اسفند 
 
 
 
بررسی تاثیردوزهای مختلف نتوستیگمین در ترکیب با متوکلوپرامید، بر حجم باقیمانده معده، در بیماران بستری در ICU
(مجری طرح: امید مرادی مقدم)
مراحل اجرا آغاز پایان
نمونه گیری- بیماریابی نیمه دوم مرداد هفته سوم مهر ماه 
جمع آوری داده ها  نیمه دوم مرداد ماه هفته چهارم مهر ماه
ورود و تحلیل داده ها هفته اول آبان ماه هفته چهارم آبان ماه
نگارش گزارش نهایی هفته اول آذر ماه هفته چهارم آذر ماه
نگارش مقاله و سابمیت آن هفته اول دی ماه هفته چهارم دی ماه
 
 
تعیین پراکندگی جغرافیایی  نقاط حادثه خیز  و شاخص های  بیمارستانی مرتبط با آن  در بیماران ترومایی منتقل شده توسط اورژانس 115 به بیمارستان شهدای هفتم تیر
(مجری طرح: دکتر نادر توکلی)
 
مراحل اجرا آغاز پایان
نمونه گیری- بیماریابی نیمه دوم مرداد هفته سوم آبان ماه 
جمع آوری داده ها   نیمه دوم مرداد هفته سوم آبان
ورود و تحلیل داده ها هفته اول آذر ماه هفته چهارم آذر ماه
نگارش گزارش نهایی هفته اول دی ماه هفته چهارم دی ماه
نگارش مقاله و سابمیت آن هفته اول بهمن ماه هفته چهارم بهمن ماه
 
تعیین حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آسیب و خونریزی های ساب دورال، اپی دورال،ساب آراکنوئید و اینتراونتریکولار در مراجعین ترومای سر اطفال زیر 6 سال در مقایسه با سی تی اسکن در بیمارستان شهدای هفتم تیر در سال های 96 و 97
(مجری طرح: مجتبی چاردولی-حامد بصیر غفوری)
 
مراحل اجرا آغاز پایان
نمونه گیری- بیماریابی-پیگیری فروردین هفته چهارم خرداد
جمع آوری داده ها  تیر هفته چهارم تیر
ورود و تحلیل داده ها هفته اول مرداد هفته چهارم مرداد
نگارش گزارش نهایی هفته اول شهریور هفته چهارم شهریور
نگارش مقاله و سابمیت آن هفته اول مهر هفته چهارم مهر
 
ممیزی بالینی مصدومین ترومایی با نگرش تجربه نگاری در سیستم اورژانس پیش بیمارستانی
(مجری طرح: نادر توکلی)
مراحل اجرا آغاز پایان
تهیه چک لیست ها مرداد ماه هفته دوم شهریور
پیاده سازی تکنیک دلفی  هفته سوم شهریور هفته سوم مهر
جمع آوری داده ها هفته چهارم مهر هفته سوم آبان
ورود و تحلیل داده ها هفته چهارم آبان هفته سوم آذر ماه
نگارش گزارش نهایی هفته چهارم آذر ماه هفته سوم دی ماه
نگارش مقاله و سابمیت آن هفته چهارم دی ماه هفته سوم بهمن ماه
 
بررسی عوامل موثر در به کار بردن شواهد جدید بالینی در مدیریت فرایندهای بالینی توسط دستیاران طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران
(مجری طرح: حامد بصیر غفوری)
مراحل اجرا آغاز پایان
تهیه چک لیست ها مرداد ماه هفته دوم شهریور
انجام مصاحبه ها هفته سوم شهریور هفته سوم مهر
جمع آوری داده ها هفته چهارم مهر هفته سوم آبان
ورود و تحلیل داده ها هفته چهارم آبان هفته سوم آذر ماه
نگارش گزارش نهایی هفته چهارم آذر ماه هفته سوم دی ماه
نگارش مقاله و سابمیت آن هفته چهارم دی ماه هفته سوم بهمن ماه
 
 
عنوان طرح : تعیین فراوانی و علل استفاده نامناسب و غیر ضروری از خدمات اورژانس های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس (HUAP)
(مجری طرح: نادر توکلی)
 
 
 
 
 
 
 
 

دفعات مشاهده: 1254 بار   |   دفعات چاپ: 174 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر