مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت- [اخبار پایگاه]
پیام آقای دکتر حاجی میر اسماعیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
AWT IMAGE
اولین همایش سراسری مدیریت مصدومین ترومایی 
با همت ریاست و اعضای موسس مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت در مرداد ماه سال1396 برگزار خواهد گردید.هدف اصلی این همایش ارتقاء سطح کیفی مراقبت ازمصدومین ترومایی است که یکی از موارد اصلی واساسی در این زمینه کم کردن مرگ ومیر و عوارض مصدومین ترومایی در ارائه مراقبت های بیمارستانی وپیش بیمارستانی مناسب به اینگونه بیماران می باشد.
در پنل افتتاحیه این همایش بحث سیاست گذاری وچالش ها و راه کار های مراقبت بیماران ترومایی مطرح خواهد شد. همچنین این همایش سه روزه در قسمت های مختلف حوزه های تخصصی و عمومی برگزار خواهد شد  که در آن  کیس های واقعی ترومایی توسط اساتید با تجربه دانشگاه علوم پزشکی ایران ،شهید بهشتی ، تهران ،بقیه الله، وشیراز ارائه و از اساتید مجرب در ارائه سخنرانی ها استفاده می گردد . وجه تمایز این همایش با همایش های دیگر این است که در آن از تمام  گروه هایی که مرتبط با حوزه های مدیریت تروما هستند استفاده شده واین  امر طبیعتا" میتواند به ارتقاء بهتر ارائه خدمات به بیماران ترومایی کمک کند و مرگ میر این بیماران را کاهش دهد. امید است با برگزاری این همایش گامی مناسبی در جهت ارتقاء خدمات ارائه شده به بیماران ترومایی برداشته شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=298.30298.52721.fa
برگشت به اصل مطلب