مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت- [اخبار پایگاه]
برنامه سخنرانی کنگره تروما

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
جهت دانلود فایل های برنامه سخنرانی اولین کنگره تروما به تفکیک روز ها روی لینک های زیر کلیک نمایید :
دانلود برنامه سخنرانی روز اول
دانلود برنامه سخنرانی روز دوم
دانلود برنامه سخنرانی روز سوم
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=298.30298.52760.fa
برگشت به اصل مطلب