مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت- [اخبار پایگاه]
پوستر اولین کنگره ترومای کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=298.30298.52762.fa
برگشت به اصل مطلب