با توجه به گذار اپیدمیولوژیک و گسترش روند صنعتی شدن و تغییر شیوه زندگی کنونی ، آنچه که بیش از همه سلامت بشر امروز را تهدید می کند، دیگر  عوامل بیماری‌زای بیولوژیک نبوده، بلکه مخاطرات محیطی ساخته بشر از جمله حوادث است. صدمات (Injuries) به عنوان وقایع قابل پیش بینی و پیشگیری، یکی از مهمترین چالش های بهداشت عمومی محسوب می شود که بار اجتماعی اقتصادی فراوانی را بر جامعه ، بویژه کشورهای در حال توسعه تحمیل می کند. سالیانه قریب به ۵ میلیون نفر بعلت حوادث (۵/۳ میلیون نفر بعلت حوادث غیر عمدی و ۲/۱ میلیون بدنبال حوادث عمدی) جان خود را از دست میدهند. حوادث در جهان عامل ۹.۱ کل مرگ ها و ۱۶ درصد ناتوانی ها محسوب می شود و این در حالی است که در سال ۲۰۰۰، حوادث به تنهایی مسئول بیش از نیمی از سالهای از دست رفته عمر در اثر ناتوانی (DALY) بوده است.
در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران علیرغم آمار بالای سوانح ، مرکزی متولی انجام تحقیقات برای تعیین وضعیت موجود و طرح های مداخله ای در جهت تقلیل سوانح و پی آمد های آن وجود نداشت. نیاز به مرکز تحقیقاتی تخصصی برای پیشگیری از مصدومیت ها با توجه به آمار بالای مرگ و علیلی ناشی از مشکل از دغدغه های اصلی دانشگاه بود. دانشگاه علوم پزشکی ایران با تفکری هوشمندانه اقدام به تصویب و تاسیس مرکزی با رسالتی عظیم در جهت کنترل مشکل نمود. این مرکز در ابتدای تاسیس با تفکری سیستمیک در راستای اهداف وزارت متبوع ، ابتدا اقدام به تهیه برنامه استراتژیک خود کرده است. امید است با مدد از این برنامه به اهداف عالیه مرکز دست یابیم و در دهه آتی یکی از قطب های شاخص جهانی در این عرصه شویم . با استعانت از درگاه ایزد منان و با یاری همراهانی همدل این امر محقق خواهد شد.
با عنایت به مسئولیت گسترش پژوهش های علمی در ارتباط با سوانح و تروما ، همسویی با اهداف کلان کشور، کمک به ارتقاء موقعیت دانشگاه، بهبود فرآیند خدمت رسانی در سوانح در سال ۱۳۹۵ مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت راه اندازی شد و در تاریخ 26 مهر ماه 1401 موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید.

منظور از سوانح:

  • حوادث مربوط به بلایای طبیعی،                    
  • مصدومین ترافیکی،
  • آسیب های شغلی،                         
  • خشونت های عمدی و
  • سقوط از ارتفاع می‌باشد.

این مرکز در ۳ حوزه اصلی سوانح اعم از پیشگیری ، درمان و توانبخشی تحقیق و پژوهش انجام می‌دهد

Template settings