آخرین اخبار
آرشیو
اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت دانشگاه علوم پزشکی ایران
1401/09/16
اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت دانشگاه علوم پزشکی ایران
با تبدیل وضعیت مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت از اصولی به قطعی موافقت شد.
جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی
1401/05/26
جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی
جشنواره آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور با همکاری مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید.
جلسه شورای پژوهشی
1401/05/22
جلسه شورای پژوهشی
جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت در تاریخ 1401/05/22برگزار گردید.
جلسات دفاع
کارگاه‌ها
گالری تصاویر
Template settings