هیئت مؤسس مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت

نام

سمت

رشته و رتبه علمی

ایمیل

سامانه

دکتر نادر توکلی

رئیس مرکز، مسئول هسته پژوهشی مدیریت حوادث پرتلفات

استاد، متخصص طب اورژانس

tavakoli.n@iums.ac.ir

سامانه علم سنجی

دکتر حامد بصیر غفوری

معاون پژوهشی مرکز، مسئول هسته پژوهشی تصویر برداری

دانشیار، متخصص طب اورژانس

Basirghafoori.h@iums.ac.ir

سامانه علم سنجی

دکتر امید مرادی مقدم

قائم مقام مرکز، مسئول هسته پژوهشی مراقبت ویژه

دانشیار، فوق تخصص مراقبت ویژه

moradimoghadam.o@iums.ac.ir

سامانه علم سنجی

دکتر علی یگانه

مسئول هسته پژوهشی تروما لگن و هیپ

استاد، فوق متخصص ارتوپدی

yeganeh.a@iums.ac.ir

سامانه علم سنجی

دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور

مسئول هسته پژوهشی سوختگی و زخم

دانشیار، فوق تخصص جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی

alizadeotaghvar.h@iums.ac.ir

سامانه علم سنجی

Template settings